HET TEAM "SNELBOUWERS"

De samenwerking van Snelbouwers is ontstaan vanuit de wens tot innovatie.
Snelbouwers is een team van ketenpartners die gezamenlijk de gehele bouwkolom bestrijken.

De kracht van Snelbouwers zit in de bundeling van competenties en kennis van de betrokken ketenpartners in een integraal transparant proces met betrekking tot het ontwerpen, engineeren, voorbereiden, realiseren en onderhouden van woningbouwprojecten.

Snelbouwers zorgt voor een continue verbetercyclus van de processen. Op basis van de lean-systematiek worden processen continue verbeterd waardoor de doorlooptijden en de beheersing van Total Cost of Ownership worden geoptimaliseerd en de faalkosten worden gereduceerd. Zo richten Snelbouwers aan de hand van de wensen van de opdrachtgever, de eindgebruiker, de locatie, (markt)omstandigheden, elke opdracht specifiek in.

Het team Snelbouwers nodigt opdrachtgevers - woningbouwcorporaties, gemeenten, ontwikkelaars, beleggers etc.- uit te participeren in de keten. Naast een betere afstemming en aansluiting tussen het programma van eisen en het daadwerkelijke project geeft kennisuitwisseling tussen de opdrachtgever en de uitvoerende ketenpartners een voedingsbodem van verbeteringen in proces en performance.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF

Via onze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van nieuwe projecten, ontwikkelingen en informatie over alle ketenpartners.